Enontekis lagtima Häradsrätt den 20 februari 1781

Tama renar bland vildrenar

§ 12

S. D. Anförde Lars Larsson Marakatt, att sedan han förledne höst ibland vild renar fått en myckenhet tama renar, så skall Jon Nilsson Magga, därav utan hittelön icke allenast hämtat nio stycken, som han vidkänt, utan ock en därutöver, varför han ansvar påstod.

Magga svarade Marakatts fader varit närvarande enär Magga tillägnade sig renarna, nämligen nio stycken ifrån Lars Marakatts by och en ifrån Anders Anderson Marakatts by, därav en del tillhört honom själv och en del Lainio byamän och två stycken Idivuoma by; Frågandes förövrigt om Marakatt själv förlorat eller saknat någon ren.

Marakatts fader Lars Marakatt tillstädes, sade att han icke ibland vildrenar, utan tre mil ifrån sin by funnit renflocken, den han hemfört och trodde således att Magga borde bestå hittarlön.

Därefter beslutades, att då Marakatt själv icke saknade någon ren, borde Magga såsom hittarlön i ett för allt giva till Marakatt sexton skilling; Varvid Tings Rätten lät bero och förbliva.