Enontekis Lagtima Härads Rätt den 20 januari 1904

§ 11
Olovlig spritförsäljning

Till tinget hade Länsmannen J. Mathlein å tjänstens vägnar instämt inhyses Elias Johansson Gunnare, i Mertajärvi, med yrkande om ansvar för olovlig försäljning av spritdrycker; Och tillstädes komma nu vid upprop av detta mål parterna personligen.

Sedan åklagaren till utveckling av sin talan anfört att åtalade förseelsen av svaranden förövats under två senaste åren, i synnerhet under 1903 i Mertajärvi;
Bestred svaranden åtalet, under förmälan att han ej någonsin försålt, men väl under stundom bortgivit spritdrycker.

För bevisnings förebringande anhöll åklagaren om uppskov och fann med bifall därtill Häradsrätten genom nu meddelade beslut skäligt låta målet anstå till första rättegångsdagen av nästa med tingslaget infallande lagtima ting, då åklagaren med sin bevisning försedd, samt svaranden vid vite av femtio kronor, hade att åter iakttaga behörig inställelse.