Arvskifte av nybygge 

Enontekis Tingslag år 1760

S. D. Upplästes följande av Kronolänsmannen Nils Monsson Magnus, Bylänsmannen Olof Olsson Mämmi och Nämndemannen Henrik Eriksson Palojoensu utgivna Syningsinstrument.

År 1758 den 5 augusti till ödmjukt följe av den Högt ärade Härads Rättens förordnande, voro undertecknade, att uti tvenne jämngoda delar, dela Nivas Nybygge, så till Hus, Åker som Äng och andra förmåner, emellan Bröderna Henrik och Per Nilssöner, och tillföllo Brodern Henrik följande:

Följande tillkommer Henrik Nilsson:

Husen; 1 Pörte, 1 gammal Stuga, 1 gammal Smedja, 1 gammal Fähus, 1 gammal Badstuga (Sauna), 1 Hölada eller sk. Randa ladå och 1 Lada på Gärdet.

1 ny Stuga uti vilkens ställe samfällt en ny uppsättes istället för den som kommer att flyttas.

Färdig åker som består av sand och mull blandad jordmån;

1 Tarva hauta peldo östra del består av kornutsäde 8 kappland
2 Ifrån Iso Toyrästa Hasiopeldo eller västra sidan 10 -"-
3 Hoika peldo, östra eller norra ändan 2 -"-
4 Åjapeldon nedre eller östra del 3 -"-
5 Swofwa peldo 3 -"-
6 Pirtti peldon södra eller nedre halva del 3 -"-
7 Laakso peldo 2 -"-
8 Matinmaa 2 -"-
9 Torhen maan naurisman kappale 1 Kappland. Så att tillsammans kan utsås efter korn utsäde 1 Tunna 2 kappor.  

(Därefter följer en massa ängar).............


Till Brodern Per Nilsson Niva tillföll följande:

Husen; En ny Rya, 1 gammal Bagarstuga med kammare, 1 gammal Pörte, Ett litet gammalt Fähus, Ett stegehus, 1 Foderlada, 1 Stall och hälften uti Stuga.

Åkrar;

1 Terva Hauta peldo vid Tierudahlen 8 kappland
2 Iso Toyrästa mot hässjan eller östra sidan 10 "-"
3 Hoikapeldon nedre ända eller södra del 2 "-"
4 Åjapeldon västra eller övre del 3 "-"
5 Wälipeldo 4 "-"
6 Pirti peldon östra eller norra del 3 "-"
7 Tullapeldo (Tuska?)  2 "-"
8 Heikkinmaa 1 "-"
9 Tuoret maa 1 "-"

( Därefter följer en massa ängar)...............

Samfällt qvarndel med Karesuando bya män uti Hämse? (Kaare) joki bäck, sammaledes samfällt fiske med bemälte Byamän, inga flaka länder, svag Timmerskog, Brännved till husbehov, gott Muhlbete och svag Gärdselskog, Djur och Fågelfänge samfällt med nämnda Byamän.

Således vara delt, Synat och befunnet, intyga ut Supra.

Och alldenstund Per Nilssons grannar, tillika med den övriga närvarande Allmogen, intyga att ovannämnda Lägenheter kunna utan någons förfång Per Nilssons åboende Nybygge underläggas; Fördenskull varder detta Per Nilsson till bevis häröver meddelat, på det han som införsel uti samma Nybygge må kunna sig anmäla.