Re: Skallmätning fungerar !

Inläggav Olof Trätälja 25 maj 2009, 00:42

LasseMaja skrev:
Olof Trätälja skrev:Nej detta är ju ren postmodernism,Olof, eftersom du inte förstår innebörden av begreppet postmodernism, tycker jag att du skall försöka undvika att använda ordet.

 

Lennart Lundmark skrev:Genom att räkna ut förhållandet mellan kraniets längd och bredd lanserades i början av 1800-talet ett helt nytt forskningsfält: kraniologin. Historien om hur en stab av erkända forskare sändes iväg till Lappland för att mäta skallar visar inte bara på hur man med hjälp av tabeller och ekvationer lyckades ge sken av vetenskap, utan också på vad som händer när ideologiska hänsyn tillåts att styra vetenskapen.

Från 1830-talet och några decennier framåt ansågs det vara vetenskapligt fastställt att samerna var Sveriges urbefolkning. Det avgörande beviset var deras skallform. Sedd uppifrån var den mer klotformad än den så kallade germanska rasens. Och de kranier som den berömde zoologen och arkeologen Sven Nilsson i Lund hade hittat i stenåldersgravar var lika klotformiga som de tre samiska han skaffat från Västerbotten.

Sven Nilsson var god vän med anatomen Anders Retzius, som redan hade börjat samla in kranier för att granska den så kallade frenologin som florerade vid den tiden. (Frenologerna ansåg att huvudets form och upphöjningarna på skallens yta bestämde människors karaktär.) Nilsson sände Retzius några skallar från stenåldersgravar 1837 och undrade om de kunde knytas till samma ras som samtidens svenskar eller om de var samiska. På Nilssons förslag började Retzius sedan samla in kranier från hela Europa. Han hade ett stort vetenskapligt kontaktnät och kunde också göra undersökningar i andras kraniesamlingar under sina resor. Han presenterade sina resultat muntligt i Stockholm och Berlin 1840 och 1841. Året därpå trycktes hans uppsats "Om formen av nordboarnes kranier". Den översattes snabbt till flera språk.
 Jodå jag gör bedömningen att jag till fullo förstår innebörden av postmodernismen, däremot så bad jag ju om att vi skulle ta eventuella spörsmål om det i den tråd vi redan har om saken så jag lämnar därmed och härmed det för nu.

Ja Lennart Lundmark är ett helt utmärkt exempel på en ur den grupp av journalister som jag ovan hade i åtanke. Förvisso kallar sig Lennart även för historiker efter en kortare sejour med tillfälligt lektorat på Umeå Universitet som av okända orsaker dock inte förlängdes ens där. Man skall också komma ihåg att det redan från början kan kännas som en svår uppgift att säkerställa den egna objektiviteten för ett historiskt område där man är starkt engagerad i likartade nutidsfrågor. Lennart är och har varit inblandad i flera rättsprocesser för samernas sak angående markfrågor. Tyvärr har också Lennart fullständigt misslyckats i sina "försök" att framställa en objektiv och framförallt korrekt sann historieskrivning. Det hela urartar istället allt som oftast i en förtalspannkaka.

I det citat du ovan återger kan detta tex exemplifieras med:

lyckades ge sken av vetenskap, utan också på vad som händer när ideologiska hänsyn tillåts att styra vetenskapen
Slemmigt tyckande utan någon som helst avsikt att återge någon form av fakta (varken korrekta eller felaktiga) utan endast med avsikten att just förtala.

vidare;

Från 1830-talet och några decennier framåt ansågs det vara vetenskapligt fastställt att samerna var Sveriges urbefolkning. Det avgörande beviset var deras skallform. Sedd uppifrån var den mer klotformad än den så kallade germanska rasens. Och de kranier som den berömde zoologen och arkeologen Sven Nilsson i Lund hade hittat i stenåldersgravar var lika klotformiga som de tre samiska han skaffat från Västerbotten.

Här rör det sig förvisso inte om förtal, utan istället försöker Lennart utnyttja(!) påstådda resultat från skallmätningar för den agenda han driver. Det tidiga 1800-talets uppfattning byggde inte på skallmätningar över huvud taget utan hade mer sin grund i romantiken osv. Man hade för övrigt inga bestämda uppfattningar alls. Däremot fanns det skallar av olika former i stenåldersgravarna, dock inga som liknade samiska, men man ville undersöka saken närmre. Här gör sig alltså Lennart skyldig till två uppenbara vinklingar för att uppnå sin agenda. Dels gör han en glidning i avsikten att framställa det som om alla skallar från stenåldern var korta/klotformade vilket inte alls är sant, tvärt om, dels glömmer han att man redan från början insåg att dessa inte liknade samiska. Senare hittade man dock ett som har ett sådant utseende vilket kom att förbrylla forskarna, men det är från bronsåldern.

vidare;

Sven Nilsson var god vän med anatomen Anders Retzius, som redan hade börjat samla in kranier för att granska den så kallade frenologin som florerade vid den tiden.

Denna menings uppenbara avsikt är att förknippa Anders Retzius med frenologin. Visserligen inser man att det i själva verket handlade om det motsatta när man granskar meningen tydligare. Men det minskar ju inte det usla i Lennart försök att göra kopplingen. Givetvis samlades inte heller kranierna in i syftet att granska den udda frenologin. Men gjorde man det i förbigående så var det naturligtvis enbart av godo.

slutligen;

På Nilssons förslag började Retzius sedan samla in kranier från hela Europa. Han hade ett stort vetenskapligt kontaktnät och kunde också göra undersökningar i andras kraniesamlingar under sina resor.

Här försöker Lennart få till något "förkastligt" insamlande av en undersökning i europeiska museisamlingar...


-Nej Lennart Lundmarks skrifter är inte seriösa för ett endaste öre !