Manndalen/Olmmàivàggi

Regulering opprør, gjenresning og samespørsmål 1945-1950 av Jan Nilsen og Harry Solhaug.

Ur boken: