Enontekiö Lagtima tingslag 19 februari 1788

N:r 2

Till ödmjukaste följe av Högsedde Herr Krono Befallningshavande Westberg Jonas, gunstiga förordnande av den 19 februari 1788,hafva underskrivna å nedanstående dag, i besiktning tagit efter sådan Kundgörelse, ett nybyggnad tillfälle som drängen Niva, Nils Persson sökt få intaga och uppodla, samt befunnet som följer:

Tjänlig gårds tomt och gärdet i Latina maa, kallat, belägen åtta mil till nordväst ifrån Enontekis, på västra sidan om Könkämä älv, som bestod av sand och ler blandad jordmån, otjänlig till åker, utsyntes ifrån nord till syd i kvadrat, femtio famnar.

Ängslägenheter Färdig äng Rödn.land

 

Lass

Ruik

Lass

Ruik

Undan små björkskog fanns i gårdsgärdet

rödningsmark till…..

     

 

4

Wittangi niemi

     

4

Saarikosken niemi

     

3

Leveäsuando saaren rannat

 

3

 

9

Suvijoen niemi

 

2

1

3

En Träsk på norra sidan Suvijoki

1

5

   

På ömse sidor om Suvijoki ända till Suvijärvi

   

12

 

Summa

2

 

15

3

Alla förstnämnda ängslägenheter äro med små björk och videskog beväxta.

I övrigt gives till detta nybygge ganska smått efter hustimmer, vide och björkskog till vedbrand och gärdsel, gott mulbete, någorlunda gott tillfälle till fågelfångst, samt husbehovsfiske uti Wittangijärvi, Weivijärvi, Suvijärvi, Taukijärvi, Suppijärvi och Sierkisjärvi.