Hur är det i Finland och Norges lappmarker?

 

Finland

På den finska sidan av Suonttavaara lapinkylä är det helt andra betingelser för den bofasta befolkningen.


Norge