Från bygd och vildmark i Lappland och Västerbotten, Luleå stifts julbok

Kyrkoherdar och präster i Bygdeå

Övre raden: Karl-Gustaf Saedén, Pehr Erik Berglund, Hans Gustaf Westerlund, Axel Hugo Sandström, Nedre raden: Frans Lindström, Herman Forsman, Albert Markgren, Hjalmar Westeson.

Westeson, Hjalmar, 1884-1959, född i Skåne, präst i Karesuando 1915-1923, (Svuppl; NU; sv, Lz,

“Ödemarksprofetens lärjungar” (1922) Karesuandokyrkoherden och Norrlandsskildraren har i denna bok givit ett enastående bidrag till laestadianernas historia. Ur delvis otryckta källor och ur muntlig tradition har han hämtat material för personteckning av de fem första lärjungarnas porträtt; utförligast behandlas Johan Raattamaa “som i över 40 år styrt kristendomens (=laestadianismens!) skepp”. Utom det värdefulla biografiska material boken innehåller, ger den intressanta drag ur laestadianismens egenartade andliga liv och ur deras missionsverksamhet i Norden och Amerika. Källa: Biblioteksbladet 1923

MERA OM Laestadianismen på nätet, i Laestadian-Nytt

Hjalmar WestesonUlla Westeson

Källa: BygdeåBildDatabas
Hjalmar Westeson och Ulla Westeson

Ncci, Mb), * 5 böcker.

scanned image

 

scanned image

Från boken MIN VILDMARK av Hjalmar Westeson

                Forskarl

Karl "Pikkukalle" Niva var en kraftkarl och båtförare.

Från boken MARKENS LUSTGÅRD av Hjalmar Westeson

Präst trädgården med Olkoniemi och Kaarevaara i bakgrunden

                  Kummavuopio 

                   Skiboten marknadsplats


 

En Sommer i Finmarken, Russisk Lapland og Nordkarelen.

Dagligt Liv i Norden i det sekstende Aarhundrede

scanned image

scanned image

 

Nordlander, Johan (9007j)
 

Titelsida
Om boken

1543 Jordha boocken wthaaff Westhrabotnen : med anmärkningar / utgifven av Johan Nordlander. Till Västerbottens äldre kulturhistoria / af Johan Nordlander. - Upsala, 1905. - S. 273-300, 301-362 ; 28 cm.
Annan titel: Till Västerbottens äldre kulturhistoria.
Sammanbunden med: De religiöst svärmiska rörelserna i Norrland…

 

Sökord
Geografi; jordeböcker; Västerbotten; Torneå; Pello; Övertorneå; Kalix; Piteå; kulturhistoria; kronobodar; präster; marknader; lappkalasen; Granön; Umeå; begravning; sågverk; skepp; byggnadssätt; gårdar; tänkeböcker; saköreslängder; häxprocess; Tornedalen; tinget; skatter; renar

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

(Ladda ner insticksmodul/plug-in) (nytt fönster)

 

http://www.overtornea.se/Kultur__Fritid/Bibliotek2/Nordkalottbiblioteket/Bocker/Kategorier/Sokhjalp/