En ny studie av samers och även indirekt svenskars dna

Inläggav Olof Trätälja 04 jul 2008, 09:44

Lappoid skrev:Jeg kan jo leke litt med datasettet til Niskanen 2002 tab 7, ved å beregne hvor "europeiske" og "uralske" svenskene er, jeg anvender formelen til Cavelli-Sforza et al 1994 m = 1/2 + (fBM - fAM) / (2 * fAB), hvor fBM og fAM er genetisk distanse til foreldrepopulasjonene og fAB er genetisk distanse mellom foreldrepopulasjoner. Jeg velger Irland og Komi/Mari som foreldrepopulasjoner.
Jeg for da en uralsk admixture hos svensker på hele 60%, tilsvarende for samer 57%


Jag tänker förstås inte gå i god för att du utfört denna beräkning korrekt. Men jag antar att din poäng var att man får godtyckliga svar vid godtyckliga antaganden om vilka de ursprungliga folken var. Det är något som jag definitivt håller med om i så fall. Ett typexempel är de kommersiella test som man försöker sälja i USA för att folk skall "få veta" från vilka delar av Europa man härstammar. Härvid följer en rad problem som bottnar i att man bara valt ut ett fåtal urområden som signifikanta och helt ignorerar att Europa inte alls är genetiskt kontinuerligt utan uppbyggt av olika stammar vilket gör att idag närliggande folk kan skilja sig genetiskt mer än fjärran folk.

Lite bättre än så är dock Cavelli-Sforza:s studie och den är inte heller som ditt exempel konstruerat för att ge fel svar genom att välja irrelevanta folk som ursprungsfolk. Däremot delar jag ju som nämndes tidigare uppfattningen om att det är problematiskt att utgå från en uralisk befolkning som man inte vet exakt hur den egentligen såg ut, varför resultaten bör tas med en liten nypa salt. Den nya undersökningen är dock väsentligt bättre på denna punkt. Det är inte svårt att se vilka gener som kommer från den befolkning som fanns i Asien resp. Europa under senare delen av senaste istiden. (Studien arbetar med separation time 60 000 YBP och admixture time 10 000 YBP).

Intressant kan kanske för övrigt vara att spekulera i vad som skulle hänt om jordbruket inte kommit så snart efter istiden, vilket förvisso kanske inte var en slump. Det är nog fullt möjligt att de genetiska skillnaderna mellan Asiens och Europas folk i så fall i betydligt större grad utjämnats. Nu blev det, i varje fall hittills, bara några fåtaliga grupper jägarfolk som möttes halvvägs.

-----------
Ett enda är det visa, det vill och vill inte kallas vid namnet Zeus. -Herakleitos

 

Samerna - INTE Sveriges urbefolkning!

....................................

Inläggav Olof Trätälja 04 mar 2007, 20:20

Det är mindre bra att du bara hänvisar till någon som bara hänvisar till någons hållning om vi skall kunna reda ut det hela men;
Djinghis Khan skrev: Ett stort internationellt forskarlag av genetiker har utifrån såväl vanligt DNA som mitokondrie-DNA kunnat se att samernas ’gen-bild’ skiljer sig radikalt från alla de andra europeiska befolkningsgrupper som man studerat..


Ja, det var det jag syftade på ovan.

Djinghis Khan skrev: Lars Beckman, professor emeritus i genetik, tidigare i Umeå, och Svante Pääbo, professor i evolutionär genetik i Leipzig, framhåller att dagens samer är ättlingar till dem som först invandrade till Skandinavien genom att följa den vikande inlandsisen, söderifrån. Dessa människor måste sedan under mycket lång tid ha levt halvt isolerade här uppe, innan andra människor kom in i området (se ref. i Zn 1997 till Sajantila et al i Genome Research 5, 1995, och Sajantila & Pääbo 1995 i Nature Genetics, 11, 1995). - Beckman anser att det är en genetisk gradient från söder till norr i Skandinavien.


Ja, det kan vara så, men behöver inte vara så, att man levt tämligen isolerade fram till för ca 2000-år sedan. Det är också så att samerna partiellt är ättlingar till dessa tidiga invandrare. Något som gäller även för svenskar i övrigt, oavsett om den aktuella driften i mt-DNA har skett i Skandinavien eller någon annanstans.

Djinghis Khan skrev: Richard Villems, professor i Tartu, lade fram nya resultat om mtDNA (mitokondrieDNA, på moderslinjen) vid Roots-seminariet i april 2002 i Övertorneå. Han ser en stor inflyttning efter inlandsisen till hela norra Europa-Asien, från Sydeuropa, längs dels västliga stråk, dels östliga; han talar om ’west-Eurasian’ och ’east-Eurasian mtDNA lineages’. En stor undersökning av ’uraliska’ folk, dvs från ester och samer i väst till nganasaner osv i öst, visar att samer i Skandinavien är till ca 100% ’västeuropeiska’, ester till 99,8, finnar till 98, samer på Kolahalvön till 95, mansis till 63, tundra nenets till 47, nganasaner till 18% - resterande % utgörs av ’östeuropeiska’(Villems 2002 samt föredrag 2002, under tryckning).


Detta var delvis märkliga och framförallt långtgående slutsatser. Beträffande samerna bygger siffrorna helt på ovanstående antagande att den aktuella driften skett i Skandinavien.

Nu var dock detta som sagt inte väsentligt, för det är fortfarande så att en stor del av DNA kommer med en sen invandring, vilket man visat senare. Först och främst gäller det Y-kromoson DNA vilket man kan se delat sig sent och kommit sent. Det rör sig för övrigt om samma haplogrupp som finns hos så gott som alla finskugriska folk, N3. Det är en stor andel av nuvarande samiska befolkningen som har denna sena grupp. Detta leder förstås också till den märkliga paradoxen att fördelningen och därmed vandringsvägar blir helt olika på mans respektive kvinnosidan om man gör antagandet att utvecklingen av den specifika mt-gruppen skett på Nordkalotten, men som sagt det spelar ingen roll för slutsatsen att det varit en större sen invandring som nådde norra men ej södra Sverige.

På senare tid har man även hittat sena östliga länkar för i mt-DNA

http://www.nature.com/ejhg/journal/v15/n1/full/5201712a.html

Fördelning länsvis Y-kromosomdata;

http://www.nature.com/ejhg/journal/v14/n8/extref/5201651x2.xls

Det är I1a som anses vara från den ursprungliga befolkningen. De båda R-grupperna från neolitisk tid och N3 från en sen finskugrisk invandring.


av Olof Trätälja 28 nov 2007, 22:04

Lappoid skrev: Hva mener du med "inte för allt för länge sedan avskiljts från de asiatiska grenarna"? Ifølge de siste forskningsrapportene angående N3a og N3a1 i Euroasia så innvandret N3 gruppene vestover i en nordlig rute fra Nord-Kina for ca 11 000 år siden, jeg vil tro at disse mannsgruppene etter en tilstedeværelse i Europa på 10 000 år for lengst er blitt kvalifisert til å kalles for europeiske (Rootsi 2006, Derenko 2007).


För ca 3000 år sedan, ej 11000. Mutationen till N3 skedde för 3500+/- 2000 år sedan och därefter han den sprida sig till flera folkgrupper innan vandringen västerut påbörjades. Läs pappret igen och mitt inlägg från idag, länkat nedan.

http://forum.skalman.nu/viewtopic.php?t=20080&postdays=0&postorder=asc&start=225.

 

av Olof Trätälja 28 nov 2007, 22:25

Lappoid skrev:
Olof Trätälja skrev:För ca 3000 år sedan, ej 11000. Mutationen till N3 skedde för 3500+/- 2000 år sedan och därefter han den sprida sig till flera folkgrupper innan vandringen västerut påbörjades. Läs pappret igen och mitt inlägg från idag, läJeg kjenner teksten til både Rootsi 2006 og Derenko 2007, men kan ikke se noen som helst referanser til at N3 mutasjonen oppstod for bare 3 500 +/- år siden. Det er mulig jeg leser dårlig, men hvis du har full kontroll på hvor i teksten dette står håper jeg du kan gi meg en referanse på det.Sidan 4, tabellen mitt på sidan. För säkerhets skull kommer en direktlänk igen här:

http://www.geocities.com/grpadm/Rootsi2006.pdf


av Spaningsledaren 28 nov 2007, 23:12

Min tro är att trådens fråga i grunden utgår från en felöversättning.
FN har utarbetat en förteckning över "indigenous people".
Översatt till svenska skulle detta rätteligen motsvara ung. "inhemska"
Samerna, (som är en numerärt ganska liten minoritet i Sverige) är alltså inhemska här, i betydelsen av att de nog har funnits i det som nu är Sverige så långt tillbaka i tiden som dylikt kan säkerställas.

Den svenska termen "ursprungsbefokning" sedan antyder att just denna utpekade grupp skulle ha funnits i området före varje annan folkgrupp. Så är det nog inte - just med samerna - vilket inte hindrar att de i FN:s mening och enligt den stadfästa svenska översättningen kallas just "ursprungsbefolkning". Däremot finns det väl skäl att tro att t.ex. de australienska arborigenerna är i alla bemärkelser ättlingar till just det landets första bebyggare.

Att distinktionen har sin betydelse kan illustreras med att det också finns en zigensk/romsk folkgrupp i Sverige. Här uppfattar jag att de första kom in till landet i sen medeltid så för det folket finns det verkligen ett "före" och ett "efter" betr. närvaron på svensk mark. (Liksom för de övriga folken i landet.)

av Olof Trätälja 28 nov 2007, 23:48

Lappoid skrev:Direkte observerte mutasjonrater fra far-sønn, men ut fra det jeg har lest av tilgjengelig litteratur så varierer disse stort fra undersøkelse til undersøkelse for de y-kromosom markørene de tester. I den ene undersøkelsen finner de flere mutasjoner i en spesifikk markør som medfører høyere mutasjonsrate, i den neste finner de få eller ingen som betyr lav eller null mutasjonsrate.


Det stämmer förvisso att mutationstakten tycks vara olika mellan olika markörer, men medeltalet ligger kring just 0,0023 och ingenstans har man kommit i närheten av en så låg takt som 0,00069.

 

Lappoid skrev: En annen sak med direkte observerte mutasjonsrater er at man ikke kjenner befolkningshistorikken fra forhistorisk tid med flaskehalser med mere, f.eks hvor stor var sannsynligheten for at en som oppstår mutasjon overlever til neste generasjon i forhistorisk tid i forhold til i dag, overlevelsgraden var neppe særlig høy spesielt ikke i en stabil jeger- og fangstsbefolkning i forhold til en raskt ekspanderende jordbruksbefolkning med høy overlevelsgrad, følgelig vil en jeger- og fangstbefolkning få lavere diversitet og virke yngre.Det stämmer förvisso också eller i varje fall stämmer det att den genetiska driften blir tydligare i små grupper. Därför kan det finnas anledning att tro att vi bör ligga i den över delen av tidsintervallet för N3 dvs 3500- 5000 år. Det för själva mutationen. Sedan måste det gått dock gått avsevärd tid innan själva folkvandringen västerut påbörjats med tanke på spridningsmönstret hos flera olika folk. Men det finns absolut ingen anledning att byta mutationstakt eller påstå tider som 11 000 år.

Rättelse: Fallet att man ibland kan tänka sig att en mutation faktiskt är väsentligt äldre än äldsta gemensammas anfader är faktiskt inte relevant i fallet för N3 och var man befunnit sig när den skett. En äldsta gemensamma anfader innebär ändå att denne måste varit på en bestämd plats och då beräkningen gjorts på hela populationen från Europa till Kina så innebär det att man vandrat ut tidigast vid den tid som är estimerad och någon anledning till korrigering åt det äldre hållet finns inte. Skillnad är det om man gör undersökningen i ett begränsat geografiskt område, då kan man inte vara säker på om gruppen i själva verket vandrat in tidigare eller till och med senare om det varit en stor invandrande grupp.
 

.........................

Så till frågan om N3:s ankomst till Norden. Låt oss först konstatera att den finska gruppen är så stor att redan de lokala beräkningarna bör vara någorlunda korrekta om TMRCA inte är allt för hög och det är den inte. Snarast kan problemet i det fallet vara att det kvarstår en betydande varians från tiden före ankomsten och att TMRCA alltså ger en överskattning. För samerna är populationen så liten att en lokal beräkning knappast kan ge oss värdefull information för spörsmålet. Men det finns ingen anledning för oss att begränsa oss till lokala beräkningar ! -För N3 är det nu så lyckligt att det finns nästan heltäckande globala data. Det är detta Rootsi tillsammans med Zhivotovsky samt medhjälpare varit så vänliga att ta fram åt oss.
http://www.geocities.com/grpadm/Rootsi2006.pdf

Hur skall då dessa data rätteligen tolkas? Jo för att ta rätt på när den nuvarande stammen av N3 kommit till norden behöver vi veta när den yngste gemensamma anfadern levde, TMRCA. Det var som nämnts ovan inga svårigheter att ta fram med traditionella metoder, Pedigree-based time estimates. Obs ! vi behöver inte veta haplogruppens faktiska totala ålder. Det enda vi behöver veta är när den förfader till som alla nuvarande N3-gener levde. Före det kan man ju rimligen inte utvandrat.

Det var ca 1500 f.kr.

Därefter måste en spridning skett mellan de olika asiatiska och finsk-ugriska folken och så småningom måste utvandringen skett. Av detta kan vi dra den i princip säkra slutsatsen att den nuvarande populationen av N3-individer i Norden kommer sig av en invandring från öster under första årtusendet före Kristus, eventuellt kan den ha fortsatt ytterligare några århundraden. Vi kan vidare dra slutsatsen att den varit relativt massiv i fråga om folkmängd eftersom N3 utgör en så stor del av de nuvarande haplogrupperna hos de finska och samiska folken och eftersom N3 allmänt är vanligt just bland finsk-ugriska folk är det rimligt att anta att dessa språk kom med denna folkvandring, en tes som lingvisterna dessutom stöder.


av Olof Trätälja 02 dec 2007, 13:17

Lappoid skrev:
Olof Trätälja skrev:Mutationen till N3 skedde för 3500+/- 2000 år sedan och därefter han den sprida sig till flera folkgrupper innan vandringen västerut påbörjades. Läs pappret igen och mitt inlägg från idag, länkat nedan.
 


Hvis N3 mutasjonen skjedde bare for 3500 +/- år siden i Nord-Kina med pedigree tidsestimater (direkte observerte mutasjonsrater) i tabellen i Rootsi 2006 hvordan forklarer man da tidsestimatet på N3 på 3300 år +/- i Sverige ifølge Karlsson 2006 som jeg forstår også er basert på pedigree tidsestimater? Du mener vel ikke at N3 dukket opp i Sverige kun 200 år etter at mutasjonen oppstod i Nord-Kina?

Hvis vi i tillegg tillater som du skrev i et tidligere innlegg at den faktiske alderen er i det øvrige skjiktet av estimatet fra 3500 til 5000 år på grunn av genetisk drift som reduserer diversiteten så løser jo ikke det problemet med hvordan alderen kan være opptil 5 000 år både i Nord-Kina og Sverige.För det första det finns som sagt inget inbyggt fel i beräkningar av TMRCA på grund av genetisk drift eller flaskhalsar, håller vi oss till det så undviker vi eventuella onödiga svårigheter.

När det gäller den nordiska studie som du anger så gav den som sagt 3300 år, det bör först påpekas igen att man där av okänd anledning använde en antagen generationslängd om 30 år istället för det normala 25 år. Skall du jämföra den med Rootsi så bör du alltså snarare använda 2750 år som resultat från den studien (110 generationer).

Det finns heller ingen anledning att det skall skilja särskilt mycket mellan dessa studier, finnarna är den största folkgruppen med den största interna genetiska variationen. Det finns alltså anledning att tro att grenar långt ner på trädet, kanske även från tiden för folkvandringen till Finland, finns representerade där. När man dessutom som i den studien blandar data från samiska och finska ättlingar finns ännu större anledning att tro att man fångar upp en stor del av trädkronan. Skillnaden mellan den lokala studiens 110 generationer och den globalas 140 generationer till yngsta gemensamma anfader för N3 gruppen är således helt enligt förväntningarna. I själva verket finns flera studier, alla med liknande resultat, vilket gör att det stora fel intervallet i Rootis i praktiken väsentligt kan begränsas.


av Olof Trätälja 03 dec 2007, 21:06

BalticBandit skrev:
Olof Trätälja skrev:
BalticBandit skrev:Tjenare.

Idag finns prover från flera länder,Ja just det och samtliga pekar ut N3 som den yngsta gruppen med den senaste spridningen eller känner du till någon som har motsatt uppfattning?Var finner du stöd för en sen invandring från Asien? Du har ännu inte länkat till en enda studie som stödjer dig!


Man får nog ha ett ganska selektivt sinne om man inte inser att om en haplogrupp som uppstod för ca 3500 år sedan i Asien och nu är den största i Finland inte är det samma som en sen och stor invandring.

 

BalticBandit skrev: Och jag har länkat till studier och hemsidor som förklarat att sen invandring från Asien aldrig har skett!


Du har inte funderat på att skriva dina inlägg under huvudrubriken "kontrafaktisk historia" istället?


 

av Olof Trätälja 04 dec 2007, 00:08

Jotuni skrev: Jag menar att också I1a har dess högsta frekvens in hörnen. Det samma med N3 som har högsta frekvens in Finland och Norröst Asien. Två av Eurasiens hörn. R1b har dess högsta frekvens in Irlands västra kust. Jag är inte säkert, men tror att haplorguppen O har dess högsta frekvens in Sudöst Asien. I mitten av Asien har befolkningen en full blandning av haplogruppen och det är helt naturligt för flera folkvandringar och handelsvägar.

Jag tror att R1b och R1a har spridit också mycket mellan Europa och Kina. Dess frekvens kanske inte är hög i Asien, men antal människor är ganska stor.Här är en länk till en sida som beskriver utvecklingen ganska bra utifrån accepterade dateringar och utan kontinuitetsfilosofiska skygglappar och "effektiva" mutationshastigheter. En del fördjupade länkar finns också. Angående N3 så skriver man att migrationen startade för 4500 år sedan. Det skulle kunna vara möjligt att N3 är så gammal men det bör påtalas att äldsta gemensamma förfader är ca 3500 år så helt noga har man inte varit. Det gäller också de exakta istidspopulationerna lokalitet. Men uppskattningarna är hyggliga.

Dock skulle jag väl knappast rekommendera att man köper deras tester utan att tänka efter vad man verkligen skall ha de till och om man verkligen vill veta allt om närliggande förhållanden vilka också avslöjas.

Men hur som helst så har de en mycket lättbegriplig och publikt inriktad presentation utifrån accepterade resultat och utan egendomlig agenda.

http://www.dnaheritage.com/masterclass2.asp


av Olof Trätälja 19 dec 2007, 00:27

Lappoid skrev: Det gjorde du ikke, jeg "forstår" ut fra retorikken at du ønsker av en eller annen grunn å plassere dagens samers forfedre lengt mulig bort fra Fennoskandia til kortest mulig tidsrom, helst lengst så langt mot øst som mulig, dette kan vel tolkes som at du på en eller annen måte ser samer som en "problem" og derfor prøver å dytte det lengt mulig østover helst til et mystisk uspesifiisert isolert sted i Sibir og Ural. Isolert i Sibir/Ural? Hvorfor ikke isolert i Fennoskandia.Därför att såväl Z1a som N3 är haplogrupper av asiatiskt ursprung som dessutom är nära länkade, har gemensamma unga anfäder/mödrar med folk som fortfarande bor kvar i Sibirien och Kina. Det övriga konspirationsteroretska snacket kommenterar jag inte med mer än att det kanske är tvärt om, det kanske är du som har en önskan att placera det finskugriska ursprunget i Skandinavien av en eller annan politisk orsak?


av Olof Trätälja 19 dec 2007, 00:58

Lappoid skrev:
Olof Trätälja skrev:Därför att såväl Z1a som N3 är haplogrupper av asiatiskt ursprung som dessutom är nära länkade, har gemensamma unga anfäder/mödrar med folk som fortfarande bor kvar i Sibirien och Kina.Du har fortsatt ikke svart på spørsmålet:

"Hva er grunnlaget ditt for å påstå at U5b1b1 har vært i et lengre tids isolering i "sibirien/ural"?"

Såvidt jeg har greid å lese av Tambets 2004 så er U5b1b1 (og V) nærmest ikke eksisterende i Sibir, og U5b1b1 meget lavfrekvent i Volga-Ural (fra 0% til maks 2.7%).Jo det har jag gjort flera gånger. Det finns helt enkelt ingen anledning att tro att U5b1b1 kommit vid någon annan tidpunkt än de övriga grupperna. Den skiljer sig från övriga U5 grupper som finns i Europa och den finns inte bland den övriga befolkningen i annat än försumbar utsträckning, vilket den borde gjort om den haft sitt ursprung där och funnits i Skandinavien länge. Därmed tror (hoppas) jag att det är sista gången jag besvarar denna fråga


av Olof Trätälja 19 dec 2007, 15:44

BalticBandit skrev: It is noteworthy that among the Russian populations studied, the Pskov population shows the highest frequency (35%) of haplogroup N3, which is characteristic of all Uralic- and Baltic-speaking populations north and east of the Baltic Sea (Rosser et al. 2000; Zerjal et al. 2001). This haplogroup is considered a signature of Uralic Finno-Ugric-speaking tribes migrating to northern Europe about 5,000 years ago (Passarino et al. 2002)(Notera: Detta är 2002, efter detta (2007) har det konstaterats att N3's ålder är mycket äldre).Yngre min vän yngre, det var sedan åldrarna i Europa började rasa ned till under 3 000 år som Zhivotovsky uppfann sin dummymultipel då han inte ville acceptera detta. Den finns inte i de äldre studierna liksom inte heller i nyare där Zhivotovsky inte är inblandad. Jag är också tveksam till att de äldre rapporterna innehåller någon egentlig datering utan mer en allmän gissning utifrån annat än genetik.

 

BalticBandit skrev: Olof:"de övriga haplogrupperna som kommit med den finsk-ugriska migrationen N3 och Z1a har bevisligen kommit sent."

VART bevisas detta??För N3 har det ju redan visats hur många rapporter som helst. För Z1a finns tex nedanstående som fövisso också redan är länkad till i sin helhet men länken är bruten nu så abstract bifogas:

 

A recent genetic link between Sami and the Volga-Ural region of Russia.
Ingman M, Gyllensten U.

Department of Genetics and Pathology, Rudbeck Laboratory, University of Uppsala, Uppsala, Sweden.

The genetic origin of the Sami is enigmatic and contributions from Continental Europe, Eastern Europe and Asia have been proposed. To address the evolutionary history of northern and southern Swedish Sami, we have studied their mtDNA haplogroup frequencies and complete mtDNA genome sequences. While the majority of mtDNA diversity in the northern Swedish, Norwegian and Finnish Sami is accounted for by haplogroups V and U5b1b1, the southern Swedish Sami have other haplogroups and a frequency distribution similar to that of the Continental European population. Stratification of the southern Sami on the basis of occupation indicates that this is the result of recent admixture with the Swedish population. The divergence time for the Sami haplogroup V sequences is 7600 YBP (years before present), and for U5b1b1, 5500 YBP amongst Sami and 6600 YBP amongst Sami and Finns. This suggests an arrival in the region soon after the retreat of the glacial ice, either by way of Continental Europe and/or the Volga-Ural region. Haplogroup Z is found at low frequency in the Sami and Northern Asian populations but is virtually absent in Europe. Several conserved substitutions group the Sami Z lineages strongly with those from Finland and the Volga-Ural region of Russia, but distinguish them from Northeast Asian representatives. This suggests that some Sami lineages shared a common ancestor with lineages from the Volga-Ural region as recently as 2700 years ago, indicative of a more recent contribution of people from the Volga-Ural region to the Sami population.Som nämnts ovan och tidigare delar jag personligen dock inte den halvt uttalade uppfattningen att det finns någon anledning att tro att U5b1b1 kom tidigare än N3 och Z.


 

av Olof Trätälja 23 dec 2007, 19:15

Pål_Johnsen skrev: Jeg fikk fortsatt ca 11,000 år for I1a (dette vil være godt innenfor et konfidensintervall på utbredelse etter siste istid).


Nu envisas du med att ta bort hela bidraget från trädberäkningen så att det bara blir något årtusende under isen med fejkfaktorn. Dessutom har du uppenbarligen inte räknat specifikt på den svenska populationen där åldern utan träd men med fejkfaktor blir 12 300 år. Men även med din metod och försummandet av trädeffekten så får tex R1a1 en ålder på 14 600 år med fejkfaktorn. Nej istidsboendet kommer man inte ifrån att behöva förklara om man förespråkar Zhivotovsky.

 

Pål_Johnsen skrev: Jeg er uenig i at metoden du beskriver tar hensyn til trestrukturen. Overrepresenterte undergrupper vil fortsatt kunne ha stor påvirkning på det du kaller "grunnlegger-haplotypen". Mens "uheldige" etterkommer etter gamle splitt ikke spiller noen særlig rolle på resultatet av ASD.


Det är noterat men detta är inget som kan diskuteras. Det är helt enkelt så rent matematiskt att man får med hela avståndet från ursprunget i varje gren om man räknar från just ursprunget. Det spelar därför inte längre någon roll hur obalanserade grupperna är i förhållande till varandra när detta ursprung väl är fastställt genom en trädberäkning. Naturligtvis ökar fel intervallet om man räknar på enstaka individer men det viktiga, väntevärdet, blir rätt från början.

 

Pål_Johnsen skrev: Jeg tipper N3 i Finland for det meste er etterkommer etter en mann som levde for ca 3,000-4,000 år siden.Jaha i sak är vi tydligen överens ändå, med efterkommande givetvis enbart syftande på den raka svärdssidan.


av Olof Trätälja 13 jan 2008, 00:36

...............................

Men ett viktigt tillägg måste göras och det är att denna anfader är gemensam för de flesta Europeiska finsk-ugriska folk och inte levde i Finland. Det vet vi eftersom spridningsmönstret för gruppen har en stark gradient, en gradient som dessutom följer de autosomala gradienterna. Det som glöms i inlägget ovan är att den autosomala skillnaden också är mycket stor mellan svenskar och samer respektive finnar. Och en skillnad i autosomal DNA uppstår inte genom genetisk drift på några tusen år. För att en sådan skall kunna ske så snabbt krävs en folkvandring.

En folkvandring som inte kan ha inträffat förrän den gemensamma anfadern för finska N3 fått så många efterkommande på svärdssidan att de tagit över just ett folk. (Inte ett finskt eller samiskt, men väl finsk-ugriskt). Därför vet vi att folkvandringen inte kan ha ägt rum förrän under första årtusendet före Kristus (och eventuellt fortsatt ytterligare en tid).
 

För den här tråden torde det dock vara mer relevant att påpeka att det faktiskt finns en parallell i motsatt riktning. Inte i form av en mumie men väl av ett kranie som hittats i en halländs hällkista. Detta kranium var under 1800-talet mycket svårförklarat eftersom det ser samiskt ut. I början av 1800-talet hade det dessutom likt 1990 funnits folk som trott att samerna var ett mycket gammalt folk i norden. Givetvis försökte de därför använda det aktuella kraniet som "bevis" för detta. Det var givetvis en felaktig hypotes, vilket redan då var uppenbart då alla andra kranier och skelett i området var av nordisk typ såväl mycket äldre som yngre och dessutom hittades det i en typisk nordisk/germansk grav.

Dessutom har man ju i övrigt aldrig hittat varken finska eller samiska skelett i norden som varit mer än ett par tusen år varken i norrland eller Finland. Idag vet vi också via beräkningar av ålder via mutationshastigher och det unga släktskapet med vissa östliga folk att de nuvarande samiska och finska folken i norden har präglats av migrerande folk som kommit hit först senare. Åldersskillnaden är dock inte så väldigt stor, men tillräcklig för att vara tydlig.

Men som sagt det aktuella halländska kraniet kan faktiskt vara en lämning från någon form av föregångare och sedan Takla Makan mumierna upptäkts, vilket alltså var senare, så är det kanske inte så svårförklarat längre. Sedan några månader tillbaka ställs det återigen ut på historiska museet för den som vill se det.


av Olof Trätälja 21 jan 2008, 12:48

Lappoid skrev: To meget motsigende avsnitt, i det første avvises den lavere populasjonsmutasjonsraten spesielt for mindre populasjoner den direkte observerte far-sønn mutasjonsraten er konge, i den andre fremheves genetisk drift hos små grupper til hvorfor bildet er slik de er i disse asiatiske R1b rike populasjonene. Jeg kan tenke meg R1b kan ha vært i disse små populasjonene i 10 000 år eller mer, men like fullt vil STR analysen kanskje ikke vise en høyere alder en noen få tusen år fordi mange mannslinjer har dødd ut og andre har vært svært suksessfulle i reproduksjonen. Kanskje best å forsøke en Zhiranovsky.Nej det är inte två motstridiga avsnitt. Orsaken till att man kan konstatera att samers och finnars förfäder i stor utsträckning består av personer som invandrat sent till norden baseras INTE främst på det faktum att den genetiska diversiteten är låg, vilket jag påpekat flera gånger inklusive i det inlägg du svarade på. Detta skulle kunna berott på genetisk drift. Men eftersom det samtidigt är så att det finns andra folk vilka har gemensamma förfäder som endast levt för några tusen år sedan så är det uppenbart att det är migration det är fråga om. Det syns som sagt även på de autokromosomala skillnaderna till andra europeiska folk, vilka inte kan förklaras med genetisk drift.

 

Lappoid skrev: Ved å skille ut norske kortskaller i en mellomposisjon mellom ariske langskaller og samiske «hyperkortskaller», fikk man bortforklart «lappoide» trekk, bl.a. ved Oseberg-dronningens hodeskalle."Du väljer att använda ord som bortförklara för att på något vis uppvärdera din ståndpunkt, det tjänar inte mycket till. Dessutom används ord som arisk i syfte att allmänt smutskasta. Det är dessutom i sak fel, skallformen varierar ganska kraftigt i detta område, det är istället främst västeuropéer som är långskalliga. Dessutom finns det så många fler drag än just detta index. Att studera skelett är inte humbug även om resultaten för vissa politiska agendor kan bli nästan lika obekväma som de från DNA-analys.

PS - Du får gärna rätta citeringen som felaktigt tillskrivs mig ovan.


av Olof Trätälja 06 feb 2008, 15:59

Pål_Johnsen skrev:
Lappoid skrev:
Dette må være basert på samisk I1a fra Jokkmokk samer i Karlsson 2006.


Ja
 

Lappoid skrev: Dessverre er det smått med større datasett med flere markører tatt fra større deler av det samiske området, men datasettene av samisk I1a fra Raito 2001 (østsamer) og Rootsi 2004 (ukjent) synes å indikere en høy frekvens av DYS19=15 som er forholdsvis lavfrekvent i Sverige og spesielt i Finland.


En hel del norske I1a har DYS19 = 15. Sannsynligvis har det kommet til samene fra nordmenn.När det gäller ovanstående studie om svenska samer så är inte DYS19=15 utpräglat vanlig hos just samerna. Det är heller inte särskilt ovanligt hos den svenska befolkningen i övrigt. Det finns vissa skillnader mellan länen även om studien består av så få individer att det är svårt att dra några slutsatser om just DYS19 separat. Symptomatiskt nog ligger inte de län där DYS19=15 är något vanligare samlat. Exempel på sådana län är Blekinge, Östergötland och Västerbotten. Överlag kan man konstatera att för I1a så finns ingen signifikant skillnad mellan prover från svenska samer och från övriga västerbottningar. En rimlig tolkning är alltså att en viss andel av de båda gruppernas förfäder har ett gemensamt lokalt ursprung. Men det är inte med nödvändighet så i alla län eller regioner vilket kanske kunde ge en ledning om tämligen sentida migrationer. Något underlag för att svara på det tror jag dock inte finns idag.

 

Lappoid skrev: At samisk I1a skal ha kommet fra nordmenn virker litt merkelig sett i lys av at diversiteten nesten er den samme (N 0.809, S 0.806) hvis samene skal ha fått full pakke diversitet fra nordmenn burde det vel også kommet med et betraktelig antall R1b.Svenska och troligen även norska samer har ungefär motsvarande andel R1b. Det är hos finnar (och kanske även finska och ryska samer, har inte kontrollerat) R1b nästan helt saknas. Det bör dock framhållas att samerna (men knappast finnarna) är en så liten grupp att dessa andelar inte nödvändigtvis håller sig konstanta på grund av påtaglig genetisk drift och inte heller behöver vara proportionella mot andelen förfäder från olika folkgrupper.

 

Pål_Johnsen skrev: Såvidt jeg kan se er alt R1a1 hos samene i slekt med "nordisk" R1a. Det er en gruppe med DYS 392 = 13. Det er svært uvanlig i R1a1. Det må være en multistep mutasjon, da resten av markørene er vanlige i Norge og Sverige. Det finnes en eksakt treff i Ysearch http://www.ysearch.org/haplosearch_view ... =SGNXD&p=0 Han har de DYS YCA II =19,21 som er veldig typisk for R1a1 i Norden og veldig uvanlig for resten av verden (uten de britiske øyer). Det ville forundre meg stort om ikke de fleste svenske samiske R1a1-haplotypene hadde 19,21 på DYS YCA II.Ja det var detta fenomen jag syftade på och ja det är riktigt den är väldigt typisk nordisk i övrigt så ursprunget knappast kan vara slaviskt som jag spekulerade kring. Frågan är om kombinationen finns på annat ställe utanför Skandinavien tex. i Finland eller Baltikum eller om det är en unik samisk företeelse. Det senare skulle som sagt vara en mycket osannolik dubbelmutation, å andra sidan så är det ju en viss sannolikhet att något osannolikt inträffar på något ställe och uppmärksammas. :wink: -Så det är kanske inte mer komplicerat än så.


av Olof Trätälja 06 mar 2008, 14:05

Lappoid skrev: Så hvis samenes forfedre i majoritet bestod av innvandrede finsk-ugriske talende forfedre hvordan forklarer du da den intensive og tunge kulturelle og språklige påvirkningen fra et eller flere ukjente "paleo-europeiske" språk


Jag är förvisso inte lingvist men så mycket lingvistik tror jag mig veta att anledningen till att finska och samiska är finsk-ugriska språk är att de flesta av orden är just finsk-ugriska.

 

Lappoid skrev: En annen ting er jo at samisk U5b1b1 og V er estimert til henholdsvis minst 5 500 år og 7 500 år (jeg sier minst pga genetisk drift og flaskehalser nok har tatt av endel diversitet), det er lenge før språkforskerne mener proto-samiske språk spredte seg innover de paleo-europeisk talende jeger- og fangst gruppene i Fennoskandia. Ut fra HVR1 analyser av f.eks U5b1b1 kan man vel også utelukke innvandring av denne hg de siste 6 000 år fra andre steder inkludert Volga-Ural fordi alle deviasjoner av grunnlegger haplotypen ikke fins andre steder.Estimates gäller tiden till yngsta gemensamma anfader eller i dessa fall snarare anmoder. Denna är gemensam för flera finskugriska folk och på intet vis specifik för just samerna. Det finns alltså absolut ingenting som säger att man inte kunnat komma senare. Alla haplotyper finns aldrig överallt och i det här fallet är det särskilt naturligt då folkgrupperna är små och antalet U5b1b1 individer är litet. Hela idén med att försöka använda de haplogrupper som har vidast avgränsning i tiden för att fastslå folkvandringstidpunkten förefaller mig absurd då det finns andra stora haplogrupper tex N3 som med nödvändighet spridits inom de senaste tre årtusendena.

Notera att det i inga fall ur genetisk synpunkt finns något som hindrar att folkvandringen av finsk-ugriska folk mot Nordvästeuropa pågått ännu in i modern tid då signifikanta skillnader gentemot finsk-ugriska folk i Volga-Ural området saknas. Detta är för övrigt en skillnad mot övriga stora haplogrupper i norden åtminstonne beträffande Y-haplogrupperna där mutationerna genom årtusenden gjort att signifikanta skillnader uppstått.

För I1a finns överhuvudtaget ingen depå utanför Nordeuropa och R1a och R1b skiljer sig alltså på signifikant vis från de kontinentala. Man kan således ganska tydligt se skillnad på tex nordisk respektive östeuropeisk R1a eller nordisk respektive sydvästeuropeisk R1b, men inte på samisk-finsk resp volga-uralisk N3.


Re: Diskussionen om samer och finnars ursprung

av BueDigre 12 mar 2008, 12:02

Hejsan jag under lång tid med intresse följt diskussioner om samernas ursprung och andra diskussioner runt folkvandringar. Vad som ständigt förvånar mig är den prestige somliga lägger i dessa frågor. Man får lätt intrycket av att det skulle vara olika fint med olika ursprung. I den aktuella diskussionen upplever jag det som att vissa debattörer upplever en eventuell senare invandring till Finland såsom förringande samt att de därvidlag skulle riskera att minska sin rätt till området ifråga.

Allt detta är givetvis en helt grundlös rädsla. Vilken roll spelar det huruvida finnarna levt i 8000 år i Finland eller anlände för 2-3000 år sedan annat än rent anekdotiskt. Jag vill understryka att jag tyvärr är fullkomligt okunnig vad gäller de tekniska bitarna av dna tekniken men jag måste påpeka att denna tråd börjar likna en annan om en viss pyramid på Balkan. All heder åt dig Olof som orkat argumentera så länge när det uppenbarligen är helt fruktlöst. Men skam åt den som ger sig. Annars riskerar vi att revisionistiska tendenser sprider sig likt den om det finska språkets härkomst....


Olof Trätälja 06 apr 2008, 22:03

Lappoid skrev:
Olof Trätälja skrev:Jaha det var ju ett spännande resultat. Nästan lika spännande som att få ta del av varför du tycker att det har med finnar och samer att göra. Kan du förklara?


Jeg venter fortsatt på din bevisførsel angående masseinnvandringshypotesen, men for å ütdype det så virker det på meg mer rimelig at R1b og R1a må være yngre og ekspanderte inn i Europa en gang etter istiden i en sydligere rute og at N3 etablerte seg samtidig gjennom en rekke grunnleggereffekter gjennom en nordlig rute, inn i Finland og helt ned til sydlige Baltikum.Att N3 är av mycket låg ålder och uppstått i Asien och kommit till Europa de senaste årtusendena har förvisso med ämnet att göra och det är också väl visat sedan tidigare. Men nu var det inte det min fråga gällde utan hur du ansåg att ditt föregående inlägg om r1b var relevant. Men jag inser nu att det är din tidigare underisenhypotes som spökar och att du anser det viktigt med genetiska indicier som tyder på att mänskligheten faktiskt flyttade till Skandinavien efter istiden. För de flesta vågar jag dock påstå är detta inte är något som man särskilt behöver visa med genetik utan det förefaller på något vis givet ändå...


Olof Trätälja 24 apr 2008, 18:46

Lappoid skrev:
Olof Trätälja skrev: Dock fanns det ju ingen ålder angiven för varken r1a eller r1b i den "nyhet" du framförde. Handlade inte den om r1? Varför talar du nu om r1a och r1b?Har ikke lest artikkelen om estimatet dreier seg om R* eller summen av R1*, R1b og R1a.
 


Nejhä, så du diktade bara ihop lite trams efter eget förstånd då, det förklarar en hel del.
 

Lappoid skrev:
Olof Trätälja skrev: Dessutom är det så att 18 500 år som sagt inte alls är 3,5 gånger längre än den tid man får om man räknar på STR-variensen med verkliga biologiska mutationshastigheter (några andra finns givetvis ej). Varifrån får du egentligen alla dina fantasier?Hvis du justerer McEwans aldersestimater på R1b og R1a til den direkte mutasjonsraten så blir det en ganske lav alder.

http://www.geocities.com/mcewanjc/p3asd.htm
 


Men så fruktansvärt dumt, kan du överhuvudtaget inte läsa tabellen har du fortfarande inte förstått skillnaden mellan TMRCA och haplogruppens ålder. Inbillar du dig vidare att medel av undergrupperna blir anfadergruppens ålder? -Eller vad menar du egentligen?

 

Lappoid skrev:
Olof Trätälja skrev: Utan att förstå varför du tycker att det har med ämnet att göra kan jag nämna att när man räknar på det begränsade urval av r1 som finns bara i Sverige (och alltså borde ge en viss underskattning) så får man 633 generationer. (Givetvis utan fejkfaktor)

Förvånade nära 18 500 år är det inte?

 


Tror ikke Y-STR metoden er direkte sammenliknbar med den nye metoden, dermed blir sammenslåing av variansen på R1*, R1b og R1a feil med Y-STR. Ken Nordvedt er positiv til den nye Y-SNP metoden.Men finns det överhuvudtaget någon "ny metod", du vägrar ju ge några referenser till den källa du tydligen inte hade läst?
 

Lappoid skrev:
Til tross for ditt iherdige forsøk på distraksjon så savner jeg fortsatt en grunding diskusjon på din manglende bevisførsel på at samenes genetikk er resultatet av masseinnvandring for noen tusen år siden.


Det har noterats att du anser att din okunskap ger dig rätt till falskhet. Det är ingen uppfattning jag delar tvärt om känner jag ett stort förakt inför den. Du borde ha förmåga att i varje fall låta bli att projicera din oförmåga på din omgivning. Tidigare ljög du om att det var någon komplikation som jag inte ville förklara. På frågan om vilken det var vägrade du svara och hävdade att jag hade bevisbördan, dvs. antagligen att dikta ihop en lögn åt dig. Nu håller du på att på ett närmast autistiskt vis försöka tjata in att det inte skulle finnas eller att jag inte angivit något stöd för denna invandring. Exakt vad är det du inte förstår av att det fanns en gemensam förfader för de allra flesta finsk-ugrisk talande för endast några tusen år sedan vilket enkelt kan beräknas med mutationshastigheter?

Re: Diskussionen om samer och finnars ursprung

Inläggav Olof Trätälja 25 apr 2008, 12:25

Lappoid skrev:
Olof Trätälja skrev:Nejhä så du diktade bara ihop lite trams efter eget förstånd då, det förklarar en hel del.
 Jeg har ikke diktet i hop noe som helst. Alderen viser til R1.

 

Olof Trätälja skrev:Men så fruktansvärt dumt, kan du överhuvudtaget inte läsa tabellen har du fortfarande inte förstått skillnaden mellan TMRCA och haplogruppens ålder. Inbillar du dig vidare att medel av undergrupperna blir anfadergruppens ålder? -Eller vad menar du egentligen?Det er sikkert noen lesere som lurer på forskjellen på TMRCA og haplogruppens alder og hvordan man beregner spesielt den siste? Uansett, du kan vel ikke mene at R1b og R1a er eldre en R1?

 

Olof Trätälja skrev:Men finns det överhuvudtaget någon "ny metod", du vägrar ju ge några referenser till den källa du tydligen inte hade läst?Beklager, jeg trodde du som påstår så innbitt at samer kom for 3 000 år siden fulgte litt med på forskningsfronten (som du vel uansett ignorerer), eller kanskje ved nærmere ettertanke på basis av manglende underbyggelse av innvandrerpåstanden din så er jeg vel egentlig ikke overrasket.

Karafet et al 2008.


Så efter någon månads meningslöst tjafsande om något som överhuvud inte har med ämnet att göra så har vi då slutligen fått en synnerligen bristfällig referens, men kan äntligen avfärda detta som det nonsens det är. Ty vad som rimligen måste avses är den beräkningsmetod som exemplifieras i inledningen av detta appendix: http://www.genome.org/cgi/data/gr.7172008/DC1/1

(Det finns alltså inget som helst nytt med denna metod utan det är ett beräkningsexempel enligt den gamla metod som används i över ett decennium och före STR.)

Vad Karafet et al däremot har gjort i huvudrapporten, är att man tagit fram fler markörer för att dels bättre kunna kalibrera beräkningarna dels få ut mer information angående de senaste årtusendenas utveckling. På detta vis blir SNP data och STR data jämförbara och det är ju bra. Det är naturligtvis också bra att man fick ett åldersestimat som BEKRÄFTADE det som man får när man räknar på STR (givetvis med äkta mutationstakter).

Men det var väl inte riktigt det som "Lappoid" påstod, utan "Lappoid" ljög tvärt emot ihop något om motsatsen antagligen för att försöka förekomma själva rapporten. -Eller fanns det möjligen något annat mer ädelt motiv för detta agerande, "Lappoid"?


Re: Diskussionen om samer och finnars ursprung

Inläggav Olof Trätälja 07 mar 2009, 20:54

Men nu läser jag visst på annan blogg att orsaken till de något äldre värdena inte alls var större exakthet utan att lagt till ytterligare en "korrektion". Dubbelfel således.

http://dienekes.blogspot.com/2009/03/y-chromosome-distribution-in.html

Nåväl intressant är att man tydligen markerat ut när variansen är stjärnformad. Detta är mycket viktig information för det är bara i dessa fall man kan hoppas på att fånga en tidpunkt för en folkvandring direkt. I annat fall är det mer sannolikt att variansen beror på multipla folkvandringar och att den yngste gemensamme förfadern levt någon helt annan stans långt tidigare. Typexemplet är USA där variansen för R1b är större än på något annat håll. Dvs. än i något enskilt europeiskt land. Ganska självklart när man tänker på det, men ibland glöms det bort.

Bild
http://3.bp.blogspot.com/_Ish7688voT0/SbJ1UNwOLUI/AAAAAAAAA9U/-X9lxhdyc8k/s1600-h/r1a1.png
-----------
Ett enda är det visa, det vill och vill inte kallas vid namnet Zeus. -Herakleitos

Identification of genetic...

Denne Ulf Gyllensten som nämns ovan är chef över Genetics and Pathology på Uppsala universitet ledde även Hälsoprojektet i Karesuandoområdet där över 700 personer testades år 2006

09-03-10: Öppet brev

Rasindelning