Re: Meänkieli Aviisi

Länsipohjan meänkielen avisi on tällä viikolla lähätännyt tämän protestin hallituksen integratioministerille Nyamko Sabunille:
Ruottin hallitus on ilmotettu Europan parlamentin tuomion puuteista kunnitten minoritetitöistä. Kunnien tuessa meänkielen säillytämiseen on vakavia ja suuria huonoia puolia Pohjoisruottissa. Pajalan kunta on poikeus joka on tosi assiassa ollu aktivisesti töissä valtion tuella joka kanssa on antannut heille monikulturellin kehityksen ja rauhan ihmisitten vällillä. Förskoloissa ja kuoluissa on maholissus lukea meänkieltä ja sen kultuurin sisältöä. Ihmiset uskovat enämpi itteä ja tohtivat puhua omma kieltä eikä häpeä sitä jota heän vanhemmat on puhunnet jo paljoja aikoja ennen kuin suomi tuli omaks kieleks.
Kirunan kunta (joka uskotavsti ei ole ainoa kunta Ruotissa jolla on suuria puuteita minorittityössä) ei ole käyttäny valtiolisia rahoja, jota ne on saaneet lääninhallitukselta seittemän vuotta nyt, aktiviseen minoreteti- ja integratiotyöhön. Kun ei ole kunta antannu informatio ihmissillä meänkieln minoritetistä niin on kasvamassa ilkeä ja vakanen ristiriita "kveeniten", "lantalaisiten", "torniolaaksolaisiten", samelaisten ja ruottalaisten vällillä. Suuri osa ihmisiä Kirunassa haukuvat meänkieltä ja sanovat ette se ei ole oma kieli, ja täta kieltä joka suuri osa ihmisiä kunnassa kuitenki on puhunnet sukupolvi sukupolven perästä. Kunnanpolitikot on passivisia eikä tohi sekainttua tähän rittaan jota meänkiellen puolustajat pakotettean vetähmän ruotalaisten ja saamelaisten kansa oman kielen ja oman minoritteetin tuesta joka Ruottin valtio on laissa päätänyt net pitäisit saa mutta ei saa. Kiiruna politikot on muutanhet ruotiks vanhoita meänkielen nimiä monelle tielle Kurravaarassa joka antaa vain lissä puuta pessään - sille valkealle joka jo kyytty enämpi ja enämpi. Tämän on Länsipohjan meänkielen avisi ilmottannu Norrbottenin lääninhallituksen jo monta kerta. Länsipohjan meänkielen avisi on nyt kylläntynny Kirunan kunnan ja länninhallituksen välinpitämästä meänkielen minoritetista ja halva tietä Ruottin hallitukselta kuinka avisi ilmotta tämän välinpitämyksen Europan parlamentiin."

 

Inlagt av anna den 04/07/2007 08:19